ยามะเร็ง (2)

ยาแก้มะเร็งคุดทะราด ริดสีดวง แก้โรคสำหรับบุรุษ เข้าข้อก็ดี ท่านให้เอากระดูกควายเผือก 5 ตำลึง ตะไคร้หางนาก 5 ตำลึง กำแพงเจ็ดชั้น 5 ตำลึง ข้าวเย็นทั้ง 2 สิ่งละ 5 ตำลึง เหง้าไม้รวก 3 เหง้า 1 ชามเบญจรงค์ 1 เปลือกยาง 5 ตำลึง ต้มกินลางที่ให้หนาวไป วันหนึ่ง 2 วัน 3 วันก็มี ยาหม้อนี้ขับนักแล ฯ