ยาแก้ฝีในท้อง

ยาขรัวคง แก้ฝีในท้อง ผ่าหัวฝีก็ได้ ให้กินบีบหนองให้แห้ง ถ้าพึ่งตั้งก็ให้สูญไปด้วยยานี้ ท่านให้เอาขี้เหล็กทั้ง 5 แสมทะเลทั้ง 5 ข่า 1 ขิง 1 กระทือ 1 ขมิ้นอ้อย 1 เอาเท่ากัน ต้มกินแก้เส้นแก้ฝีในท้องทั้งปวง แล้วจึงกินยาถ่าย แล้วจึงกินยาหม้อนี้ ไปอีก หายแล