เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาหัวใจอิติปิโส

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ

(ภาวนาก่อนออกเดินทาง คุ้มครองป้องกัน นอกจากนั้นถ้าน้ำร้อนลวก ไฟไหม้

ใช้คาถาบทนี้เป่าตรงที่เป็น 3 จบ ไม่ร้อน ไม่พอง)