เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถามณีจินดา เรียกโภคทรัพย์

มณีจินดา ปิยังมะมะ พาทาสัง ยังสิสิโกมัง ปะสันติ สะเนหัง โอระสัง ปิยัง

มะมะมา.

(ให้ตั้งขัน 5 ยกครูบูชาแล้วท่องคาถานี้ เวลาสวดให้สวดตามกำลังวัน

อาทิตย์ 6 ,จันทร์ 15, อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21, เสาร์ 10)