เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี

พุทธะสังมิ สังสิโมนา ธัมมังมะสังมิ โมนาสังสิ สังฆะสังมิ สิโมนาสัง

(พระคาถาบทนี้ ใช้ประพรมของที่นำมาขายและตัวเอง จะทำให้ขายของดี

นักแล)