เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเรียกทรัพย์ หลวงปู่เลิศ
(วัดชุมพลนิกายาราม)

ตั้งนะโม 3 จบ โอมมะหะอุ ศิวังพรหมมา จิตตั้งมานิมา