ยันต์ปลูกเรือน

 

ยันต์คอเสาและริมรอด


ยันต์ปลายเสาระเบียง


ยันต์ปลายเสาเรือนใหญ่ กับอุบาทว์พร้อมไป


ยันต์ปลายเสาคั่นฝา ประจันห้อง


ปลายเสาห้องกลางสองต้น


ยันต์รองตีนเสา