ยันตร์ต่าง ๆ

 

สำเร็จ ฯ


ย่อเหลี่ยมพระสุเมรุ


ม้วนหิมพานต์


ทานพระสมุทร


นารายณ์ขว้างจักร


ปัตลอด


ย่นปฐพี