คาถาสมาทานเอกา

(นานาโภชนิยานํ ปติตขิปปามิ เอกาสนิกํฆํ สมาธิ ยามิ) อธิษฐานเอกา ฉันหนเดียว