ยันตร์ปริศนา

ศูนย์ตัวเป็น 4 ตัว ใครจับได้สำเร็จทุกประการกุลบุตรพึงรู้เถิดครอบบังเกิดอย่างนี้ ฯ