คาถาหายตัว

(ตนฺนิพทฺตํ) คาถานี้เสกอะไรได้หมด เสกหมาก ขมิ้น ปูนไพล บริกรรม อึดใจหายตัวก็ได้ทำมาแล้วฯ