คาถามหาเสน่ห์

(อิติ จต . ติ มัตตํ ส่งคริบลวบหลังนางกราย ส . วาหะ)

คาถานี้ให้ลงบุหรี่พ่นเอาผู้หญิงรักเรา และคาถามัดใจสตรีฯ