คาถาทำความ

ลงชื่อศัตรูในยันต์ กลั้นใจถากเปลือกคางก็ได้ เปลือกมะขามก็ได้ เกายันเข้า ในนั้น เอาตะปูกลั้นใจตอก 3 ที แล้วเสกด้วยคาถานี (กันหะ เนหะ ยานะสิมะพุทโธ นะโมพุทธายะ) ทำความสูญหายฯ