คาถาชุบตัว

พรมรองนั่งแล้วให้ชุบตัวยานี้ เอาดอกกาหลง 1 ดอก รักซ้อน 1 ดอก พุดซ้อน 1 เกสรบัวหลวง 1 (ตะ) ไคร่เจดีย์ 1 ไคลเสมา 1 ไคลพระสีมหาโพธิ์ 1 ไคลพระมหาสมุทร 1 ว่านเพชรม้า 1 บดทำเมื่อจะลงลูกหิน แม่หินเอายันต์กระนี้ทำ

(สะ ทะ วิ ปิ ปะ สะ อุ)

(สํ วิ ทา ปุ กะ ยะ ปะ)

สองบทนี้เสกอะไรได้หมด อึดใจก็หายตัว เสกหมาก ขมิ้น ไพล เมื่อจะทำให้รำลึกเถิด ครูได้ทำมาแล้ว ฯ