คาถาหรคุณ

เสกน้ำมันงาขาวเดือดให้เคาสี แล้วทาตาเห็นสารพัดทั่วหล้า เสกน้ำมันจันทน์เคาสีทาหน้าผากล่องหน กำบัง แปลงกาย เสกน้ำมันหอมเคาสีหายตัวได้ 7 วัน ใช้ได้ 108 ประการแล

อ่านยันตร์

แถวบนนอกวงกลม (ด้านซ้าย) อะ สํ วิ สุ (ด้านขวา) โร ปุ สะ พุ

ในวงกลมอ่านตามลำดับ ทะ พะ นะ แถวล่าง นะ นะ

แถวกลางอ่านจากบนมาล่าง รวมทั้งในวงกลมด้วย พะ ทา นะ พะ

แถวขวางทั้ง 2 ข้าง อ่านเหมือนกันคือ นโมพุทายะ