คาถาวัษโคบุตร

สะมุหติ สะมุหตา เอสะเสนา สัมมะหะเนยยะ นะกอน โมหลุด พุทเคลื่อนธาก่อน ยะออก นะโมพุทธายะ) คาถาขรัวพ่อวันโคบัตร เมื่อจะทำรำลึกถึงเจ้าของทาน เสกแป้ง เสกน้ำลาย เสกน้ำหมาก ทาบุ้ง พ่นป่อง พอกป่อง นำน้ำรด รดสารพัดกอนออกฯ