คาถาทำให้เขารักหลง

(อิธะเจตะโส หัลละหัง คัณหาหิ กานะสา) คาถาบทนี้เสกขี้ผึ้ง ทำผงใส่ปูนใส่โอ่งน้ำ เสกหมากให้มันกาวนำลุ่มหลง นักรักเราแลฯ