คาถากันกระทำ

ถ้าแลจะกันกระทำ ไม่ให้เขากระทำเราได้ เอาถาคาบทนี้ภาวนากับตัวเรา (จะ ภะ กะ สะ) (ภะ กะ สะ จะ) เสก 11 คาบ เขาทำเรามิได้เลย แลถ้าให้เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย ท่านให้เอาขี้ผึ้งน้ำมันหอม เอามาเสกด้วยคาถาบทนี้ (จะ ภะ กะ สะ) (ภะ กะ สะ จะ) (กะ สะ จะ ภะ) (สะ จะ ภะ กะ) เสกให้ได้ 108 คาบ สารพัดทั้งอยู่ยงคงแคล้วคลาดทั้งปวงแลฯ