คาถามหาละลวย

ถ้าแลจะให้เป็นมหาละลวย เสดาะทำเป็นเป่าลง โซ่ ตรวน ขื่อคาหลุดไปหมดสิ้นแล

ถ้าจะทำให้คนทั้งหลายคลั่งเป็นบ้า ท่านให้เอาขี้ผึ้งที่ปิดปากผีเอามาปั้นรูป (ผู้นั้น) เอารูปยัดลงในกะลา แล้วจึงเสกด้ายคาถาบทนี้ (กะ สะ จะ ภะ ภะ กะ สะ จะ) เสกให้ได้ 108 แล้วจึงเอาไปฝังเสียป่าช้า 3 วัน คลั่งเป็นบ้า