คาถาจะไม่ให้อดน้ำ

ถ้าจะไม่ให้ที่ไปกับเราอดน้ำ หากินมิได้ ท่านให้อธิษฐานยกมือขอขมา นางพระธรณีเสียก่อน แล้วจึงกวาดดินให้เตียน อธิษฐานเสียก่อน จบแล้วจึงขุดหลุมลงให้ลึกได้คืบหนึ่งกว้างได้คืบหนึ่ง ครั้นขุดหลุมเสร็จจึงภาวนาด้วยคาถาบทนี้ (จะ ภะ กะ สะ) ภาวนาให้ร่ำไปกว่าจะได้ 7 คาบ มีน้ำขึ้นมาเต็มหลุม เต็มบ่อ