คาถาประดาน้ำ

ถ้าแลจะทำเทียนประดาน้ำ ท่านให้ (เอา) ทรงบาดาล 1 เอาใบสมี 1 เกสรบัวหลวง 1 จึงเอาเครื่องหอม 3 อย่าง แล้วเอามาประสมกันเข้า ท่านให้ไปเอาขี้ผึ้งเอามา หนัก 3 บาท แล้วไปเอาด้ายสาวพรหมจารีนั้นเอามาจับทบกันเข้าให้ได้ 108 เส้น มาทำเป็นใส้เทียนฝันแล้วให้เสกด้วยคาถาบทนี้ เสก 108 คาบ ถ้าจะจุดเข้าเมื่อใด ท่านให้ภาวนาเดินไปในน้ำ เมื่อนั้นแหวกน้ำเป็นช่องเป็นปล่องไปเมื่อนั้นแล