คาถาวิเศษ

(อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา) ชื่อว่าฝนแสนห่า ถ้าจะเสกข้าวกินคงแก่หอกคาบ ถ้าจะผจญข้าศึกแลศัตรู ท่านให้ภาวนา 17 คาบ ก็ดี ให้ระลึกถึงพระเจ้าสิบหก (พระองค์) ไว้ ศัตรูพ่ายแพ้แล

(ติ หัง จะ โต โร ทิ นัง) ชื่อว่ากระทู้เจ็ดแบก ถ้าเราจะไปแห่งใด ๆ ก็ดี ถ้า (หา) น้ำกินมิได้ ให้ภาวนาสิ้น 15 คาบ เรากลืนน้ำลายเราเข้าไป เดินไปเรามิได้อยากน้ำเลย ถ้าเป็นไข้ก็ดี ถ้าเจ็บตาก็ดี ท่านให้เสกน้ำฝนเช้าเย็น พ่นตา พ่นไข้หายแล

(ปิ สัม ระโล ปุ สะ พุ) ชื่อว่าเกลื่อนสมุทร ถ้าทุกข์ร้อนเป็นถ้อยร้อยความเสกน้ำรด 17 คาบ ความนั้นหายสูญสิ้นแล ถ้าเราจะแก้ความให้เอาชื่อศัตรูใส่ลงในกระดาษให้สิ้น