คาถาทำลูกประคำ

ถ้าจะทำลูกประคำท่านให้เอาลูกทิงหายผี ให้ไปเอาเมื่อวันจะสิ้นเดือนดับ เอามาควั่นเป็นลูกประคำ ทำให้ได้ 108 ลูก ควั่นทำแล้วจึงเสกด้ายคาถาบทนี้ (จะ ภะ กะ สะ ภะ กะ สะ จะ ภะ สะ จะ กะ กะ สะ จะ กะ) เสกให้ได้ 108 คาบ เมื่อมีที่ไป เราจะเอาลูกประคำใส่ตัวเราไปเกิด คนทั้งหลายทั้งปวงนั้น เราเดินไปเขามิเห็นตัวเราเลย เราเห็นประสิทธิเป็นอันดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน