คาถาสำแดงให้ตัวโต

ถ้าจะสำแดงให้ตัวโตให้ตัวใหญ่ ท่านให้ยืนขึ้นให้นั้นตรงแล้ว จึงหลับตาภาวนาด้วยคาถาบทนี้ (ภะ กะ สะ จะ สะ จะ ภะ กะ) เสกให้ได้ 16 คาบ คนทั้งหลายแลดูเห็นเราว่าตัวเราโตใหญ่หนักหนาแลฯ