คาถาเรียกสัตว์มาหา

ถ้าเราจะเรียกสารพัดสัตว์ทั้งปวงให้มาหาเรา เราเรียกด้วยคาถาบทนี้ (จะ ภะ กะ สะ) เสก 15 คาบ มาหาเราทุกตัวสัตว์มาหมอดสิ้น ถ้าเราเรียกสารพัดสัตว์ที่อยู่ บนบกให้มาหาเรา เรียกด้วยคาถาบทนี้ (ภะ กะ สะ จะ สะ จะ ภะ กะ) เสก 19 คาบ สัตว์นั้นมาหาเราหมดสิ้นแล