เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถามหาอุด (กันปืน)

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะ ฎิ

(ภาวนาบทนี้ เขาลั่นไกปืนยิงเรามิได้เลย)

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะ ฏิ คา

(ภาวนาบทนี้ ลูกปืนไม่ออกจากลำกล้องเลย)

อะ นิ ทัส สะ นะ อัป ปะฎิ คา ยะ

(ภาวนาบทนี้ หากเขายังคิดจะยิงเราอิก พอยิงลำกล้องปืนจะแตก)