เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
หัวใจพระยาปลาไหลเผือก

วิ เว สุ เว อะ ยะ เวย ยะ เส เพ เส วะเส ตะ อะ เส

(คาถาบทนี้ ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล จับตัวไม่อยู่

มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวน เชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาด คงทนต่อหอก ดาบ

ปืน ผาหน้าไม้อีกด้วย)