เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
หัวใจไก่เถื่อน

เวทาสากุ กุสารทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา ทาสารทิกุ กุตะกุภู ภูกะตะกุฯ

(คาถาบทนี้ เป็นของเก่าสืบมาแต่โบราณ ท่านว่าภาวนาทุก ๆ วันให้ได้ 3

เดือน จะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่ง ภาวนาครบ 7 เดือน จะเป็น

คนเจ้าปัญญากว่าคนทั่วไป เดินทางให้ภาวนา 8 คาบ จะได้ลาภไม่มีภัย

ใช้เสกดินหรือหินแร่ 4 ก้อน วางไว้ 4 มุม เรือนหรือบริเวณบ้าน เขียนอักขระนี้

เป็นอักษรขอมลงเป็นยันต์ในแผ่นเงิน แผ่นทอง หรือตะกั่ว ป้องกันโจรผู้ร้าย

หรือคนภายนอกที่จะเข้ามากระทำมิดีมิร้าย จะต้องกลับใจหนีไปหมดวิเศษ

นักแล)