เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
าถาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญูจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตะ โสตถิ คัพภัสสะ

(คาถาบทนี้เป็นของ พระองคุลิมาล ท่านว่าให้ใช้บริกรรมภาวนาเสกเป่าน้ำรด

ศีรษะหญิงที่คลอดลูกยาก เวลาใกล้คลอด จะคลอดลูกง่าย และยังป้องกัน

ภูตผีปีศาจที่จะมาทำมิดีมิร้ายอีกด้วย)