เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
มนต์ปู่เจ้าสมิงไพร

โอมปู่เจ้าสมิงไพร รู้จักใช้ให้พระนารายณ์ไปร้องเรียก กูจะใช้พระลำเจียกให้ไป

หา กูจะใช้ปูนพลูให้ไปพามา มึงรักกูเสมือนหนึ่งช้างรักษางา มึงรักกูเสมือน

หนึ่งปลารักน้ำ แม่มึงจะมาร้องไห้มาหากู โอมสิทธิคุณคะรุสะวาหะ

(คาถามนต์บทนี้ ท่านให้เสกก้านพลูร่วมใบ พันเข้าด้วยกัน ขว้างให้ถูกร่างคน

ที่เรารักใคร่พึงพอใจ เเละปรารถนา คนรักนั้นจะตามมากับเราแน่นอน)