เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเมตตามหานิยม

นะ เมตตา จะ มะหาราชา มะ เมตตา จะ มะหาราชา อุ เมตตา จะ มหาราชา

สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะทุกขัง จะมหาลาภัง ราชาโกธัง วินาสสันติ

สัพพะโกธัง วินาสสันติ

(ท่านว่า เป็นเมตตามหานิยม สร้างเสริมเสน่ห์ ทำให้ใคร ๆ เห็นเป็นว่า เป็นคน

น่ารัก สวย งาม เดินทางไปแห่งหนตำบลใด จะมีคนให้ความอนุเคราะห์อุ้มชู

ไม่อดอยาก)