เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเสกข้าวกิน

จิ ปั เส คิ เพชระ อะระหัง โภชะนัง ปะฏิเสวามิฯ

(ท่านว่า ให้ภาวนาเสกใส่ข้าวกิน ป้องกันเขาใส่เขากระทำคุณไสยศาสตร์

วิเศษนัก และเสกข้าวกินเป็นประจำท่านว่า อยู่ยงคงกระพันชาตรี)