เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาสะเดาะ

มะ อะ อุ โอ อุ โอ อะ โอ มะฯ

(ท่านวา เสกเป่ากุญแจมือ หรือพันธนาการต่าง ๆ ที่เขาผูกมัดร่างกายเราให้

หลุดลุ่ยออกสิ้น ภาวนาให้ขึ้นใจ มีจิตเป็นสมาธิ)