เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาสูญความ

นะ ระงับทับจิต ปิดใจ พุท มิให้มีวาจา ธา มิให้ออกปากได้ ยะ ให้สูญหาย

บัดนี้ นะอุด โมอัด พุทสลัด ธาปิดใจ ยะ ให้ สูญหายไปบัดนี้ ฯ นะปิดหน้า

โมปิดหู พุทปิดปาก ธา ปิดใจ ยะให้สูญกายไปบัดนี้

(ท่านว่า ให้เสกเป่าน้ำทำเป็นน้ำมนต์ล้างหน้า อาบกาย ดื่มกินหากเกิดคดี

ฟ้องร้องในโรงในศาล หรือมีผู้กล่าวหา จะอันตรายหายไปสิ้น)