เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
มหาจังงัง

นะกำบัง โมแผลงฤทธิ์ พุทปิดใจ ธาปิดให้ ยะสูญูกายบัดนี้ พุทธังสิทธิ

ธัมมังสิทธ สังฆังสิทธ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ กะ ขะ คะ ฆะ งะ ฯ

(ท่านว่า ให้ภาวนาเมื่อเข้าที่คับขัน มีศัตรูกลุ้มรุมทำร้าย ให้เสกใบไม้หรือ

ดอกไม้ทัดหู ฝูงศัตรูจะเห็นว่ามีพรรคพวกมาด้วยหลายคน จะแตกหนีไปเอง

ถ้าหากเข้ามาจวนตัว ให้วิ่งพิงต้นไม้แล้วภาวนาคาถา ศัตรูมิสามารถมองเห็น

เราได้)