เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาป้องกัน ผีหลวง หลาวเหล็ก

สัตถา เทวะหะ สะมานิทุ อิสะวาสะ สุสะวาอิฯ

(ท่านว่า ให้ภาวนาในระหว่างจะออกเดินทางไปต่างถิ่น ต่างแดนป้องกัน

ผีหลวง หลาวเหล็ก ราหู 8 ทิศ และผีร้ายปีศาจหลวงทั้งหลายตามทางเดิน

ผู้เดินทางจะพบกับความสุขกายสบายใจ)