เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเสกขมิ้น

โอม พญาขมิ้น เนื้อกูคือหิน ลิ้นกูคือทองแท่ง ฟันกูคือเพชร ผิวกายกูคือ

ทองแดง ฟันแทงกูมิเข้า มิร้อนเร่าเข้าปลายคม โอมมั่น โอมคงคา ทุรังทุรหิฯ

(ท่านว่า ให้เสกหัวขมิ้น เคี้ยวกัน อยู่ยงคงกระพันชาตรี มีดพร้าของมีคมมิได้

ระคายผิวหนังประสิทธิ์นักแล)