ยอดคาถา

(พุทธัง ปัจจะขามิ) (พุทธัง ปัจจุทรามิ)

(ธัมมัง ปัจจะขามิ) (ธัมมัง ปัจจุทรามิ)

(สังฆัง ปัจจะขามิ) (สังฆัง ปัจจุทรามิ)

คาถาบทนี้พุทธคุณสองบทนั้นพระอาจารย์ท่านว่าตัวผู้ตัวเมียคละกันอยู่ เรียกว่าพระคาถาแม่ คาถาพ่อ นั่นแล ท่านจึงว่าวางไว้ให้ทำน้ำมนต์แก้คุณผี คุณคนดลคาถา แก้ฝ้งป่าช้า หนทางสามแพร่ง ถ้าจะรดเขา เอาค่าเทียนติ เอา 1 บาท เอาขวัญข้าว 6 บาท แล้วจึงทำน้ำมันต์เสก 17 คาบ สารพัดอยู่ไม่ได้หนีไปหมด คาถาบทนี้ของขรัวพ่อพุทธ ท่านอยู่วัดสังกระจาย จะทำการสิ่งใด ๆ ให้คิดถึงท่านวัดกุฎีสูงด้วยสิทธิแลฯ