เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเป่าหมอน

นะผูก โมมัด พุทรัด ธาลึง ยะกลึงคะเล โอมสวาหะ

(คาถานี้ก็ใช้เป่าหมอนเพื่อให้คนที่ตนรักมาหา หลงใหล)