เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาเป่าหมอน

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “วิญญาณขันโต สุขโขวรัง จิตตังลงหมอน

คว่ำหมอนนอนหงาย จิตกะกายตรงกัน เป็นจงฝัน ถึงแก่คนเป่าหมอน จงนอน

ไม่ได้ ต้องตะเกียกตะกายมาหา สุขขัง สุขขัง เอ่ยชื่อคนที่เราคิดถึง....จงมาเถิด

(คาถานี้ส่วนใหญ่ผู้ชายนิยมใช้เป่าหมอน เพื่อให้หญิงที่ตนรักที่ตนต้องการ

มาหา)