เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาแก้ผีปีศาจเข้า

นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหาย บัดนี้

(ท่านว่า เมื่อผูกผีไว้ตามคาถาผูกมัดปีศาจ เวลาจะแก้ ให้เสกคาถาบทนี้

พร้อมกับคลายเส้นด้ายที่ผูกคนผีเข้าออก ผีปีศาจก็จะออกตามประสงค์)