เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาผูกมัดปีศาจ

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงเอาไว้

(ท่านว่า ถ้ามีผีเข้าคน หรือผีปอบผีกระสือมาสิงร่างคน ให้กลั้นใจเอาหัวแม่มือ

วนไปรอบหัวแม่เท้า ภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วยผีที่เข้าสิงจะทนอยู่มิได้เลย หรือ

จะมัดไว้ถามทัก เฆี่ยนตีก่อนก็ได้แล้วค่อยปล่อยมันไป วิเศษนักแล เวลามัด

ผูกผี ท่านให้เสกด้ายมงคล 3 เส้น ผูกข้อมือข้อเท้าคนที่ถูกผีเข้านั้นไว้)