เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถา 108

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

(ท่านว่า ใช้ภาวนาในเวลาสวดมนต์ก่อนนอน ตื่นนอน หรือแทรกคาถาบท

อื่น ๆ ด้วย จะช่วยให้เกิดความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และแคล้วคลาดปราศจากศัตรู

หมู่ปัจจามิตร มีโชคลาภ เสน่ห์มหานิยมดีนักแล)