เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
หัวใจเศรษฐี

อุ กา กะ สะ อา กะ สะ อุ กะ สะ อุ อา สะ อุ อา กะ

(คาถาบทนี้ ท่านว่าใช้ภาวนาท่องบ่นเวลาทำงานทำให้เกิดมีมานะ พยายาม

ดีนัก เสกเป่าตำราหนังสือเรียนเป็นอ้อป่อง จำแม่น ตอบได้)