คาถายอดมงกุกพุทธิเจ้า

(อิติปิ สวิเสเส อิเสเสพุทธะนาเม อิเมนาพุทธะตังโส อิโสตังพุทธปิติอิ) ฯ

คาถาบทนี้คือ ยอดมงกุฎพุทธเจ้า ถ้าเป็นความแก่เราท่านให้เสกแป้งหอมน้ำมันหอมเสก 15 คาบ เราเอาน้ำมันทาตัวเราเขาแล้ว เรากลั้นใจบริกรรมภาวนาที่ ตัวเราอีก 7 คาบ เราไปนั่งสู้ความอยู่ เมื่อตัวเมื่อลบมันหอมกลิ่นน้ำมันที่ตัวเรา เข้าจับหัวใจมันทนเรามิได้ มันก็กลัวเรา ออกปากมิได้ มันแข็งอยู่แลฯ

ถ้าจะเข้าการณรงค์สงครามนั้นก็ดี เสกแห้งหอม เสกน้ำมัน เสกขมิ้นชัน เสกว่า เสกไพล เสกพริกไทยก็ได้ 6 คาบ คงหนักหนา

ถ้าลูกตายในท้อง เราเสกน้ำ 15 คาบ ให้กินออก ถ้าต้องคุณไสยเขาใช้มาสารพัด คนนั้นจุกเสียดนอนครางกลิ้งอยู่ก็มี เราไปเก็บเอาใบมะตูมอ่อนมาโดยเจ็ดใบ เรามาเสก 7 คาบ ให้มันกินหายแลฯ

ถ้าถูกคุณถูกผีเราเอามากเชือกเขา เราเอามวกแดง มอกขาว เอามาปนแล้วเสก 7 คาบ ให้กินหายแลฯ

ถ้าลูกมิออกเราเอาว่านนางดำ มาฝนเสกให้กิน 16 คาบ ลูกนั้นออกแลฯ

ถ้าเราจะมีที่ไปพบโจรขโมยมันไล่เรามา เราจงหยิบเอาไม้ที่ขวางทางนั้นมาเสก 7 คาบ แล้วจึงลงไว้ว่า “ เอ็งอย่ามา ” “ เองหยุดอยู่ที่นั่น ” เราจึงภาวนาอีก 6 คาบ ด้วยคาถาบทนี้ (อิ ติ ปิ โส วิ เส เส กะ กะ สะ จะ)