เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาป้องกันตัวและทรัพย์สิน

ฆะเฎสิ ฆะเฎสิ กิงกะระณา ฆะเฎสิ อะหัง ปิตัง ชานามิ ชานามิ

(ใช้ภาวนาก่อนนอนหลับ ท่านว่าป้องกันศัตรูปองร้าย และป้องกันขโมยเข้ามา

ลักสิ่งของทองเงินในบ้าน)