เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
หัวใจสุนัข

อิ มา อา กิ

(ใช้ภาวนาเวลาผ่านบ้านที่มีหมาดุ จะทำให้ไม่เหงาและไม่กัดด้วย)