เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาคัด / ห้ามเลือด

วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โรฯ

(คาถาบทนี้ ใช้เสกเป่าบาดแผลสดที่มีเลือดกำลังออก ให้หยุดทันที)