เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
หัวใจหนุมาน

หะ นุ มา นะ (ภาวนา 3 หน)

(คาถาบทนี้ ป้องกันศัตรูปองร้าย ไม่กล้าทำอะไรเราดีนักแล)