การเล่นมอญซ่อนผ้า

วิธีเล่น จับไม้สั้นไม้ยาวเลือกคนที่เป็นมอญ คนอื่นๆ นั่งล้อมวงและร้องเพลง คนที่เป็นมอญถือผ้าไว้ในมือเดินวนอยู่นอกวง ระหว่างนั้นจะทิ้งผ้าไว้ข้างหลังใครก็ได้ แล้วต้องพรางไว้ทำเป็นว่ายังถือผ้าอยู่ เมื่อเดินกลับมาถ้ายังอยู่ที่เดิม ก็หยิบผ้าขึ้นและไล่ตีผู้นั้น ถ้าผู้ถูกไล่วิ่งหนีมานั่งที่เดิมไม่ทัน ถูกมอญตีก็ต้องเป็นมอญแทนและหาทางวางผ้าให้ผู้อื่นต่อไป ถ้าใครรู้สึกตัวคลำพบจะวิ่งไล่มอญไปรอบๆ วง มอญต้องรีบวิ่งหนีถ้าคนที่ไล่ตีไม่ถูกมอญได้นั่งแทนที่คนที่ไล่ก็ต้องเป็นมอญแทน หากแต่ถูก มอญคนเดิมก็ต้องเป็นมอญต่อไป

บทร้องประกอบการเล่นมีว่า มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่ ฉันจะตีก้นเธอ

การเล่นชนิดนี้เล่นกันมากแทบทุกจังหวัดในภาคกลาง สำหรับเด็กได้ฝึกความสังเกต ออกกำลังกาย และยังมีบทร้องให้เกิดความสนุกสนานอีกด้วย